& PORTFOLIO

Interim Manager Behandeling & Expertise
De Wever

Verantwoordelijk voor de dienst Behandeling en Expertise (96 FTE). Rechtstreekse aansturing van de medische dienst (specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en medische secretariaat). Rechstreekse aansturing van de teamleiders voor de paramedische vakgroepen. Aansturing van het Mobiele Zorgteam (22 FTE, Wever Thuis).
Veranderopdracht samenwerking Behandeling & Expertise met de zorgclusters, “Anders Werken” en project functiedifferentiatie om de uitdagingen in de ouderzorg het hoofd te kunnen bieden. Voorzitter van de stuurgroep Reablement; verantwoordelijk voor de implementatie van Langer Actief Thuis Extramuraal en Reablement Intramuraal.

 

Interim Manager Catharina Kanker Instituut
Catharina Ziekenhuis

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de RVE Oncologie (100 fte), Aansturing van de teamleiders van de verpleegafdeling, polikliniek, specialistische zorg, researchafdeling en oncologische dagbehandeling.
Projectleider voor chemotherapie en immunotherapie verstrekking buiten de dagbehandeling. Een kwalitatieve en kwantitatieve uitwerking van verschillende scenario’s voor het verplaatsen van capaciteit buiten de oncologische dagbehandeling.

 

Interim Manager Bedrijfsvoering, Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Academisch Centrum voor Epileptologie (82 fte). Aansturing van managers van het centraal planbureau, kliniek, polikliniek en afdeling Klinisch Neuro Fysiologie (KNF). Projectleider voor verbetering poli rasters en ontwikkeling dashboard voor managementinformatie op de polikliniek.

 

Strategisch Programmamanager Complexe Zorg a.i.
ORO

Opzetten en realiseren van een programma LVB+ voor het bedienen van een nieuwe doelgroep voor de organisatie. Samen met regionale ketenpartners vormgeven van businesscases. Het aanpassen van de interne organisatie op de nieuwe doelgroep, zoals de ontwikkeling van een nieuw zorgprogramma en passend opleidingsprofiel voor medewerkers.

Interim Manager GRZ
De Wever

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van drie afdelingen binnen het cluster Geriatrische Revalidatie met doelgroepen NAH, trauma, orthopedie en longziekten (60 fte). Medewerkers gefaciliteerd om transitie te maken naar werken binnen zelfstandige teams en daarmee stevige basis gelegd voor verdere implementatie van de aangescherpte besturingsfilosofie.

 

Interim Manager Cluster Chirurgie
Catharina Ziekenhuis

Het aansturen van drie chirurgische verpleegafdelingen, de polikliniek, het vaatlaboratorium, de verpleegkundig specialisten en wondconsulenten (120 FTE). Het dragen van verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en integrale aansturing van het cluster, oplevering van het implementatieplan voor reorganisatie verpleegafdelingen, kwaliteitsverbetering op de verpleegafdelingen, ontwikkeling en coaching van teamleiders, productieplanning, de analyse van toekomstbestendigheid van het vaatlaboratorium en corona-crisismanagement. Dit heeft diverse bruikbare protocollen, modellen en trajecten opgeleverd, zoals een protocol voor klinische wondzorg, een capaciteitsanalyse van bedden, re-integratietrajecten en een veranderplan algemeen en oncologisch snijdend voor de verpleegafdelingen.

 

Unithoofd Neurologische aandoeningen
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Een intensief veranderproces leiden en vormgeven door middel van coaching van een groot team (46 FTE) paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers. Met als eindresultaat een cultuur en organisatiestructuur met meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Daarnaast heb ik het medisch secretariaat locatie-overstijgend opnieuw gestructureerd en diverse projecten op het vlak van managementinformatie geleid.

 

Manager Bedrijfsvoering
Kempenhaeghe

Het vormgeven en uitrollen van de nieuwe functie van manager bedrijfsvoering binnen een nieuwe organisatiestructuur. Het implementeren van de structuur voor overleg en besluitvorming en het zorgdragen voor de in- en externe profilering van de functie van manager bedrijfsvoering.

 

Manager polikliniek Epilepsie en Neurologische leerstoornissen
Kempenhaeghe

Verantwoordelijk voor twee hoofdpoliklinieken en acht buitenpoliklinieken.
Het initiëren en leiden van projecten op het gebied van patiëntenlogistiek voor multidisciplinaire zorgpaden, wachtlijstreductie, agendaplannen, implementatie van productietargets en implementatie van IFMS (Intern Functioneren van Medisch Specialisten).

 

Beleidsadviseur
Kempenhaeghe

Financiële analyses opstellen, die als basis voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering dienden. Daarnaast heb ik projecten met betrekking tot een omvangrijk patiënttevredenheidsonderzoek, medicatie- veiligheid en kwaliteitsdocumentbeheer geleid.

 

Manager Centrum Slaapgeneeskunde
Kempenhaeghe

De implementatie en aansturing van het specialisme slaapgeneeskunde op de locatie Oosterhout. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het budget van de locatie en leidde ik het verbouwingsproject van de kliniek en polikliniek.

 

Interim Manager Functieafdeling (KNF en MRI)
Kempenhaeghe

Het leiden van het proces van verandering met betrekking tot de herstructurering van de afdeling, waarbij taak- en functieomschrijvingen opnieuw zijn geformuleerd. Hierbij stonden zowel de inhoudelijke wijzigingen als leiderschap en vertrouw, centraal.

 

Manager Verpleging en Verzorging
Kempenhaeghe

Als directe leidinggevende en eindverantwoordelijke voor personeel, beleid en kwaliteit van de verpleegafdelingen, heb ik diverse projecten geleid, waaronder verbouwingen, een reorganisatie en het opzetten van een afdeling langdurig verblijf.

 

Zorgmanager
Stichting Hans Berger kliniek

Van verpleegkundige tijdens mijn studie tot verpleegkundig afdelingscoördinator en uiteindelijk zorgmanager: ik heb binnen deze organisatie meerdere functies vervuld. Als zorgmanager was ik manager van de klinische afdelingen, waarbij ik een fusietraject heb begeleid en nauw betrokken was bij de bouw van een nieuwe kliniek.